Melis'in Beş Karış Havadaki Aklı

Sabredip muradına ermiş, hayatının askına kavuşmuş, onun koşuşturmasından şikayet edenlere gülerek bakan ama ilk askı izmir'i de özleyen gerçekten garip bir yaratığım...yıllarca istanbul' u sevmiyorum deyip simdi iki günde özlediğimi de itiraf edebilirim açık kalplilikle.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter